Kamer van Koophandel (KvK)


Wie is in Nederland de Kamer van Koophandel?

De Nederlandse Kamer van KoophandelKamer van Koophandel, KvK) is een onafhankelijk bediende openbare dienstverlener die zich concentreert op de belangrijkste aspecten van registratie, voorlichting en advisering van het bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel bezit en beheert de Nederlandse Bedrijfsregister (Handelsregister) en biedt informatie over elk bedrijf in Nederland. In Nederland is het verplicht voor iedere rechtspersoon en bedrijven laten inschrijven bij het handelsregister.

Door hun expertise, data en netwerken, KvK biedt steun en informatie voor de startende of gevestigde bedrijven. Belangrijke taken van de Kamer van Koophandel:


  • Het verstrekken van advies en informatie aan bedrijven, bijvoorbeeld start-up, overzees business, innovaties, enz.;
  • Beheer van de Dutch Business Register.
  • Het ontwikkelen en beheren van online en offline business pleinen.
  • Bevordering van de regionale economische ontwikkeling.

Bedrijven kunnen Schema gebruiken een SBR-software in XBRL-formaat door KvK in 2017. DataTracks biedt XBRL-software volgens SBR-mandaat en helpt u het genereren van rapporten, die compatibel is met elke bijwerking van de regelaar.

Na invoering van SBR in Nederland, toezichthouders hebben gemandateerd neerlegging jaarrekeningen en belastingaangiften in SBR-kader. Hieronder vindt u voor het jaar van het mandaat voor de verschillende toezichthouders.

Categorie ondernemingen Boekjaar Verplichte neerlegging jaar
Micro- en kleine 2016 beëindigen 2017
Medium 2017 beëindigen 2018
Groot 2019 beëindigen 2020


XBRL / SBR preparation Software
For filing with
Kamer van Koophandel